SON DAKİKA HABERLERİ
  • Samsun
  • Son Güncelleme 15:50
Bahçe bitkilerinde çoğaltma yöntemleri Görseli
TARIM

Bu gönderiyi paylaşabilirsiniz!

Bitkilerde çoğalma yöntemleri genel olarak ikiye ayrılmaktadır. Bunlar;

1-Generatif Üretim (eşeyli üretim)

  1. Tohum ile üretim: Dişi ve erkek eşey hücrelerinin birleşmesi sonucu tohum oluşması ve bununla yeni bir bireyin ortaya çıkmasıdır. Tohum ile üretim, iç mekan süs bitkileri yetiştiriciliğinde çok kullanılan bir yöntemdir. Çiçek açan süs bitkilerinin tümü aşağı yukarı tohum ile üretilmektedir. Tohumla üretimde başarı için tohumların üstün nitelikte olması gerekmektedir. Çimlendiği zaman ait olduğu tür veya çeşidi vermelidir. Yüksek çimlenme yeteneğinde ve hastalıklardan arındırılmış olmalıdır. Başka ürünlere ait tohumlarla veya yabancı ot tohumlarıyla karışık olmamalıdır.
  2. Spor ile üretim: Eğrelti olarak bilinen çiçeksiz bitkiler spor ile üretilir. Spor genellikle tohumdan farklı bir yapıya sahiptir. Bir hücreden oluşmuştur ve nemli ortamlarda yaşarlar. Çoğunlukla çizgi ve noktalar halinde eğrelti yapraklarının alt yüzünde üretilir. Bazen de yaprak kenarları boyunca oluşurlar. Bir spor kesesi içinde bulunurlar. Sporlar olgunlaşınca kese çatlar ve sporlar dağılır. Uygun ortam bulunca çimlenerek gelişirler ve yeni bir eğrelti bitkisi oluştururlar. (Mantarlar)

 Görseli 'Arı sütü' servet değerinde: Gramı 15, kilosu 15 bin TL

2-Vejetatif Üretim (eşeysiz üretim)

Bitkilerin kök ve sürgün oluşturabilen veya başka bir bitki ile kaynaşıp gelişebilen kol, soğan ve yumrular gibi özelleşmiş vejetatif organlar ile yapılan üretmeye vejetatif üreme denir. Bu amaçla genellikle genç sürgünler, kollar, kökler ve yapraklar kullanılır.

  1. Çelik ile üretim: Bir bitkinin gödeşi, yaprakları veya kökleri gibi vejetatif organlarının ana bitkiden kesilip ayrılarak uygun çevre koşulları altında başka bir yerde köklendirilmesine çelikle üretim adı verilir. Köklü yeni bir birey elde etmek amacıyla bitkilerden kesilen parçalara çelik denir. Bu üretim yöntemi, ucuz, çabuk ve basit olup, pahalı ve güç bir uygulama olan anaç ve aşı sorununu ortadan kaldırır.
  2.  Aşı ile üretim: İki bitki parçasını birleştirmek, kaynaştırmak ve tek bir bitkiymiş gibi birlikte büyüme ve gelişmelerini sağlamaktır. Aşılı bitkiyi oluşturan iki bitki parçasından alttaki kökü oluşturan kısmına anaç, aşı yerinin üstünde kalan ve bitki tacını (gövde ve dallarını ) oluşturan kısmına da kalem denir. Anaç üzerine takılan parçanın niteliğine göre aşılar göz ve kalem aşıları olarak iki şekilde yapılır.

 Görseli Büyükşehir’den arı ölümlerini önleme konulu eğitim

  1. Daldırma ile üretim: Bu yöntemde ana bitkiye bağlı bir şekilde gövdenin veya sürgünün köklendirilmeye alınmasıdır. Köklenen gövde daha sonra kendi kökleri üzerinde büyüyen yeni bir bitki elde etmek amacıyla ana bitkiden ayrılır. Daldırma ile üretim yapılan bitkinin dalları esnek ve kıvrılır nitelikte olmalıdır.
  2. Ayırma ve bölme ile üretim: Soğanlar, soğanımsı gövdeler, yumrular, yumru kökler, rizomlar ve yalancı soğanlar gibi özelleşmiş gövde ve köklere sahip olan bitkilerin üretimi ayırma veya bölme yöntemi ile yapılır.

Haber: Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

0 Yorum

Yorum Yap