" />
SON DAKİKA HABERLERİ
  • Samsun
  • Son Güncelleme 14:32

ÇEREZ POLİTİKASI

1. ÇEREZLERE İLİŞKİN GENEL BİLGİ

Çerez Politikası Samsun Kültür Turizm Tic. A.Ş tarafından yönetilen samsunsehirgazetesi.com internet sitesini kapsamakta olup, çerez kullanımına ilişkin açıklamalar içermektedir. Sitemizi kullanarak çerezlerin bu politikada belirtilen şekilde kullanılmalarını onaylamış olursunuz.

  • 1.1. Çerez (Cookie) Nedir?

Çerezler, bir internet sitesi ziyaret edildiğinde ziyaretçinin cihazında (örneğin bilgisayar veya telefon) depolanan ve isim formatında veri barındırabilen küçük metin dosyalarıdır. Günümüzde neredeyse her sitede çerez kullanımı söz konusudur.

  • 1.2. Çerezler Hangi Amaçla Kullanılmaktadır?

Çerezler farklı hedefler için kullanılabilir. Örnek olarak:

o İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması (Örneğin; sitenin içerisindeki metin, fotoğraf, bağlantı gibi içeriklerin doğru yerlerde görüntülenmesi)

o Ziyaretçiler için daha kişiselleştirilmiş ve daha ilgi çekici bir deneyim sunulabilmesi (Örneğin; tercihlerinize özel hizmetlerin sunulması)

o İnternet sitesinin geliştirilerek optimize edilmesi (Örneğin; hata bulunan veya tercih edilmeyen sayfaların işler hale getirilmesi) ve

o Ziyaretçilerin tercihlerinin hatırlanması ve kayıtlı kalması (Örneğin; internet sitemize giriş yaparken girdiğiniz bilgiler, dil tercihi ve diğer tercihler)

o Çerez Türleri

Çerez Türü

Açıklama

Oturum Çerezleri

İnternet sitesinden ayrılana dek cihazlarınızda tutulan geçici çerezleri ifade eder.

Kalıcı Çerezler

Cihazınızın sabit diskinde uzun süreler kalan türde çerezler olup,

kullanım süreleri birkaç günden birkaç yıla kadar değişiklik gösterebilmektedir.

Zorunlu Çerezler

İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların sitede sunulan hizmetlerden

ve gezinme özelliklerinden yararlanmaları için kullanılmaları mecburi olan çerezlerdir.

İşlevsel ve Analitik Çerezler

Tercihlerinizin hatırlanması, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı

isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve ziyaretçilerin

siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içeren çerezlerdir.

Niteliği gereği bu türdeki çerezler kişisel verilerinizi içerebilir.

Örneğin; sitemizde dil tercihinizi kaydeden çerezler birer işlevsel çerezdir.

  • İnternet Sitemizin Kullanımı Kapsamında Çerezleri Kim, Nasıl Gönderir?

Çerezler;

o 1. Samsunsehirgazetesi.com tarafından ve/veya,

o 2. Eğer ziyaret edilen sayfada video veya fotoğraf gibi bazı içerikler sağlanmakta ise, üçüncü kişiler tarafından ve gezintiniz sırasında cihazınızda bulunan tarayıcı (Google Chrome, Safari vb.) ile sunucular arasında kurulan iletişim vasıtasıyla gönderilmektedir.

  • Cihazınızdan Aldığımız Bilgileri Nasıl Kullanıyoruz?

o İnternet sitemizi ziyaretiniz sırasında yaptığınız gezinti ve kullanım tercihlerinin,

o İnternet sitemizde cevapladığınız anket veya değerlendirmeye ilişkin bilgi ve sonuçların ve

o Tercihlerinize ilişkin bilgilerin hatırlanmasında yardımcı olur.

Ayrıca, internet sitemizde yer alan yazıları, haberleri ve diğer sekmelerde yer alan içerikleri ziyaretleriniz sırasındaki tıklama sıklığı ve ziyaret edilen sayfalara ilişkin kullanım verilerini anonim hale getirmek suretiyle istatistiki amaçlarla kullanırız.

Çerezler üzerinden topladığımız verileri kimliğinizi belirlemek amacıyla kullanmayız.

Çerezler bu Politikada belirtilen amaçlar dışında kullanılmaz ve veri koruma mevzuatına aykırı olarak işlenmez.

  • Çerezleri Kontrol Edebilir miyim?

İnternet sitemizi kullanabilmek için çerezleri kabul etmek zorunda değilsiniz fakat bu durumda kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir.

Çerezleri silebilir veya internet tarayıcınızı çerezleri engelleyebilecek şekilde ayarlayabilirsiniz fakat bu halde internet sitemizde yer alan bazı hizmetler olması gerektiği gibi çalışamayabilir.

Tarayıcınızın çerezler ile ilgili ayarları hakkında detaylı bilgi için:

KVKK m. 11 kapsamındaki haklarınız

KVKK 11. madde kapsamında, kişisel veri sahibi olarak,

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Şirket tarafından hazırlanan bilgi talebi başvuru formunu doldurarak iletebilirsiniz. Başvuru formunda tercih ettiğiniz yöntemi belirtmeniz gerekmektedir. Talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde talebiniz yerine getirilecektir. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.