• Samsun
  • Son Güncelleme 02:04
Yerli tarım ürünlerini evliler daha çok tercih ediyor Görseli
GÜNDEM

Bu gönderiyi paylaşabilirsiniz!

Yerli tarım ürünleri tercih etme konusunda evlilerin, bekarlara göre daha hassas olduğu belirtildi.

Yerli tarım ürünlerin tercihlerine yönelik yapılan bir araştırma çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi tarafından yapılan “Yerli tarım ürünlerinin tercih edilmesinde etkili faktörler” araştırmasının sonuçları yayınlandı.

OMÜ Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri tarafından yapılan araştırmada şu bilgiler paylaşıldı;

"Günümüzde küreselleşme her sektörde olduğu gibi tarım ve gıda sektörlerinde de hayatımıza girmiş durumda. Küreselleşmenin etkisiyle mal, hizmet ve sermaye dolaşımı artmış ve buna bağlı olarak ülkeler arasında tarım ürünleri ticareti hız kazanmıştır. Yaşanan sosyo-ekonomik gelişmelerin ortaya çıkardığı gıda kaynaklı sorunlar tarımsal faaliyetleri gündemde ilk sıralara taşımıştır.

Tüm bu sorunlar ve gıda güvenliği konusu ülkeleri, tarım politikaları üzerine çalışmaya itmiştir. Tarımda yeterliliğin sağlanması ve gıda güvenliğinin korunması noktasında tedbirler alınmaya başlamıştır. Dünya genelinde olduğu gibi ülkemiz için de yerli tarım ürünlerinin desteklenmesi ve politikalarla geliştirilmesi öncelikli hedef olmalıdır.”

Yerli tarım

Bu doğrultularda Samsun’da 384 tüketici üzerinde yaptığı çalışmada, yerli tarım ürünlerinin tercih edilmesinde etkili faktörler belirlendi. Araştırmada tüketicilerin tarım ürünü satın alırken; ürünün son kullanma tarihi, tat ve lezzeti, üretim tarihi ve ürünün sağlıklı olup olamamasına dikkat ettikleri ortaya çıktığı saptandı.

Araştırmada dikkat çeken kısım ise tüketicilerin evli ya da bekar olmalarının yerli ürün satın alma tercihlerini etkilediği yönünde. Sonuçlara göre evli ve hane halkı sayısı fazla olan tüketicilerde yerli ürün tercihi artarken; yaş, eğitim, gelir ve yurtdışı deneyiminin gözlemlendiği tüketicilerde azalıyor.

 

Araştırmada ankete katılan tüketicilerin yüzde 44’ü yerli ürün tercih ederken; yüzde 56’sı yerli tarım ürünü ile birlikte ithal ürünleri de tercih ettiklerini belirtti.

Tüketicilerin yaş ortalaması 36.55 iken, evlilerin oranı ise yüzde 58’dir.

Yorum Yap