SON DAKİKA HABERLERİ
  • Samsun
  • Son Güncelleme 11:31
AFAD depremle ilgili sıkça sorular soruları yanıtladı Görseli
GÜNDEM

Bu gönderiyi paylaşabilirsiniz!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından depremle ilgili sıkça sorulan sorularla ilgili açıklama yapıldı. 

 

AFAD’ın paylaştığı sorular ve cevapları ise şöyle:

 

NAKDİ YARDIM

1) Hasar gören konutumuz için nakdi yardım yapılacak mı?

Konutları deprem afeti nedeniyle yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı ve az hasarlı olarak tespit edilen afetzede aile başına 10.000-TL destek ödemesi yapılmaktadır.

2) Yardım yapılması için nereye başvuruda bulunmam gerekiyor?

Ziraat Bankasına TC Kimlik numarası ile başvuruda bulunularak yardımlardan faydalanılabilir.

3) Hasarlı evler için taşınma yardımı yapılacak mı?

Konutları deprem afeti nedeniyle yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelere 15.000-TL taşınma yardımı yapılacaktır.

4) Hasarlı evler için kira yardımı yapılacak mı?

Konutları deprem afeti nedeniyle yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelerden ev sahibi olanlara 5.000-TL, kiracı olanlara 2.000-TL, 12 ay boyunca kira yardımı yapılacaktır.

5) Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına nakdi yardım yapılacak mı?

Depremde hayatını kaybeden vatandaşların aile yakınlarına acil temel ihtiyaçlarının karşılanması için 100.000-TL nakdi yardım yapılacaktır.


HASAR TESPİT


1) Hasar gören binanın hasar tespitinin yapılmasını hangi kurumdan talep etmek gerekmektedir?

Hasar tespit çalışmaları AFAD adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı/İl Müdürlüğü koordinasyonunda yapılmaktadır. Bir afet nedeniyle binanın hasar gördüğü düşünülüyor ise Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvurulmalıdır.

2) Hasar tespit çalışmaları kaç aşamada yapılmaktadır?

Hasar tespit çalışmaları sırasıyla; Afet Etkisi Belirleme(Ön tespit), Kesin Hasar Tespit ve İtiraz Hasar Tespit olmak üzere 3 aşamada gerçekleştirilmektedir.

3) Bir afet nedeniyle Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kararı alınırsa ne olmaktadır?

Böyle bir karar alınması halinde afetzede vatandaşlarımıza devlet tarafından hak sahipliği koşullarını taşımak şartıyla uygun kredi imkânlarında yeni afet konutu yapılmasının önü açılmış olmaktadır.

4) Hasar tespit çalışmaları ne amaçla yapılmaktadır?

Nakdi yardım, geçici barınma yardımı, kalıcı konut yardımı vb. yardımların hangi afetzedelere, ne ölçüde yapılacağına karar vermek için hasar tespit çalışmaları yapılmaktadır.

5) Binaların hasar durumları nasıl belirlenmektedir?

Bu konuda eğitim almış, inşaat mühendisi, mimar ve inşaat teknikerlerinden oluşan uzman teknik ekipler binaları gözlemsel olarak detaylı bir şekilde yerinde incelemektedirler. Teknik ekipler binaların afetten kaynaklı hasarlarını dikkate alarak binalara hasar derecelendirmesi yapmaktadırlar.

BARINMA VE YAPIM İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

6) Binalar hasar derecesine göre nasıl sınıflandırılmaktadır?

Binalar, hasarın boyutuna göre Yıkık, Acil Yıktırılacak Bina, Ağır Hasarlı, Orta Hasarlı, Az Hasarlı ve Hasarsız olmak üzere 6 farklı hasar derecesi ile sınıflandırılmaktadır.

7) Acil yıktırılacak bina ne demektir, nasıl tespit edilmektedir?

Bazı katları çökmüş, yan yatmış, ötelenmiş ve benzeri boyutta hasar görmüş ve her an can ve mal güvenliğini tehdit eder nitelikteki binalar Acil Yıktırılacak Bina olarak sınıflandırılmaktadır.

8) Bir bina Acil Yıktırılacak Bina olarak tespit edilirse ne olmaktadır?

Binası Acil Yıktırılacak olarak tespit edilmiş afetzedelere bu duruma ilişkin raporlar tebliğ edilmektedir. Kendilerine bu rapora itiraz için 3 gün süre tanınmakta, itiraz edilmesi halinde bu binalar 3 gün içinde farklı bir teknik ekip tarafından tekrar incelenmekte, itiraz edilmeyen ya da itiraz edildiği halde hasar durumu değişmeyen binalar hemen yıkılmaktadır.

9) Bir bina Acil Yıktırılacak Bina olarak tespit edilirse devlet tarafından ne gibi yardımlar yapılmaktadır?

Acil yıktırılacak bina olarak tespit edilen bina/konut sahipleri için hak sahipliği koşullarını sağlaması kaydıyla 7269 Sayılı Afet Kanunu kapsamında uygun kredilendirme koşulları ile yeni konut yapılmaktadır. Ayrıca, nakdi yardım yapılabilmekte ve geçici barınma imkânı sunulabilmektedir.

10) Ağır hasarlı bina ne demektir, nasıl tespit edilmektedir?

Afet nedeniyle onarımı mümkün olmayacak derecede hasar gören ve tekrar kullanımı mümkün olmayan binalar ağır hasarlı olarak sınıflandırılmaktadır.

11) Bir bina Ağır Hasarlı olarak tespit edilirse ne olmaktadır?

BARINMA VE YAPIM İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ağır hasarlı tespit edilen binalar can ve mal güvenliği açısından hemen boşaltılmaktadır. Ancak bu tür binaların yıkımı için itiraz hasar tespit sürecinin sonlanması beklenmektedir.

12) Bir bina Ağır Hasarlı olarak tespit edilirse devlet tarafından ne gibi yardımlar yapılmaktadır?

Binası Ağır Hasarlı ya da Yıkık olarak tespit edilen konut/işyeri/ahır sahipleri için hak sahipliği koşullarını sağlaması kaydıyla 7269 Sayılı Afet Kanunu kapsamında uygun kredilendirme koşulları ile AFAD tarafından yeni konut/ahır/işyeri yapılmaktadır. Ayrıca, AFAD tarafından nakdi yardım yapılabilmekte ve geçici barınma imkânı sunulabilmektedir.

13) Orta hasarlı bina ne demektir, nasıl tespit edilmektedir?

Afet nedeniyle gördüğü hasar bakımından güçlendirme gerektirecek derecede hasar gören binalar orta hasarlı olarak sınıflandırılmaktadır. Bu tür binaların güçlendirme yapılmadan kullanılmasına izin verilmez.

14) Bir bina Orta hasarlı olarak tespit edilirse ne olmaktadır?

Orta hasarlı tespit edilen binalar can ve mal güvenliği açısından hemen boşaltılmaktadır. Afetzedelerin binalarını 1 sene içerisinde güçlendirmeleri gerekmektedir. Bu tür binalar güçlendirilmeleri halinde kullanılabilmekte, ancak 1 sene içerisinde güçlendirme yapılmaması halinde ise ağır hasarlı kabul edilerek yıkılmaktadır.

15) Bir bina Orta Hasarlı olarak tespit edilirse devlet tarafından ne gibi yardımlar yapmaktadır?

Binası Orta Hasarlı olarak tespit edilen konut/işyeri/ahır sahiplerine hak sahipliği koşullarını sağlaması kaydıyla Afet Kanunu kapsamında AFAD tarafından uygun geri ödeme koşullarında güçlendirme kredisi verilmektedir. Ayrıca yine aranan hukuki koşulları taşımak kaydıyla AFAD tarafından nakdi yardım yapılabilmekte ve geçici barınma imkânı sunulabilmektedir.

BARINMA VE YAPIM İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

16) Hasarsız ve Az Hasarlı bina ne demektir, nasıl tespit edilmektedir?

Afet nedeniyle hiç hasar görmemiş binalar hasarsız, - Taşıyıcı sistemi kılcal çatlaklar seviyesinde hasar görmüş ancak taşıyıcı olmayan, duvarlarında meydana gelen çatlaklar, sıva çatlakları, boya/kaplama dökülmeleri gibi hasarlar gözlemlenen binalar ise az hasarlı, olarak sınıflandırılmaktadır.

17) Bir bina Hasarsız ya da Az Hasarlı olarak tespit edilirse ne olmaktadır?

Hasarsız ya da Az Hasarlı bina sahipleri için Afet Kanunu kapsamında yeni ev yapılması mümkün olmamaktadır.

18) Hasar tespit sonuçları afetzedelere elden teslim edilmekte midir?

Hasar tespit sonuçları afetzedelere elden teslim edilmemektedir. Çalışmaların tamamlanmasına müteakip, sonuçlar hasartespit.csb.gov.tr, valilik, e-devlet, il AFAD Müdürlüğü internet adreslerinde yayınlanmak ve mahalle muhtarlıklarında askıya çıkarılmak suretiyle ilan edilmektedir.

19) Binasının hasar durumunun hatalı olduğunu düşünen ya da binasının hasar tespiti hiç yapılmamış afetzedelerin itiraz hakkı var mıdır?

Kesin hasar tespit (İlk tespitler) çalışmaları tamamlandıktan sonra; binalarının hasar tespiti hiç yapılmayan, binasının hasar durumunun hatalı olduğunu düşünen afetzedeler için İtiraz Hasar Tespiti adı altında ikinci bir hasar tespiti daha yapılmaktadır.

20) Hasar tespit sonuçlarına itirazlar nasıl yapılmaktadır?

İlk hasar tespitlerine (Kesin Hasar Tespit) itirazlar e-devlet üzerinden yapılabilmektedir.

21) İtiraz hasar tespitleri (ikinci hasar tespitler) ne zaman yapılmaktadır?

BARINMA VE YAPIM İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kesin Hasar Tespitler (İlk tespitler) bittikten ve ilan edildikten sonra 30 günlük itiraz kabul süreci başlamaktadır. Binasının hasar tespiti hiç yapılmayan, binasının hasar durumunun hatalı olduğunu düşünen ya da başka sebeplerle hasar tespitlerine itiraz eden vatandaşlarımızın 30 günlük süre içerisinde itiraz talepleri alınmaktadır. Bu süre sona erdikten sonra itiraz hasar tespitleri başlamaktadır.

22) İtiraz hasar tespitlerinden sonra başka bir tespit daha yapılmakta mıdır?

İtiraz hasar tespitleri nihai tespitlerdir, başka tespit yapılması kanunen mümkün değildir. Bu yüzden, İtiraz hasar tespitlerinde binaların incelenmesi isteniyorsa 30 günlük itiraz süresi içerisinde mutlaka itiraz talebinde bulunulması gerekmektedir.

23) Kesin ve İtiraz hasar tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra, afetzedelerin binalarının hasar durumunu uygun görmemeleri halinde başvurabilecekleri başka bir mercii bulunmakta mıdır?

Kesin ve İtiraz hasar tespitleri tamamlandıktan sonra vatandaşlarımız hasar tespit raporlarına Mahkeme yoluyla itiraz edebilmektedirler.

24) 7269 Sayılı Afet Kanunu kapsamında konut sahibi olmak istemeyen ya da olamayan ağır hasarlı bina sahiplerinin durumu ne olmaktadır?

Binası ağır hasarlı olduğu halde kanun gereğince hak sahibi olamayan ya da olmayı talep etmeyen afetzedeler için Afet Kanunu kapsamında ev yapılmamaktadır. Ancak her durumda ağır hasarlı binalar kanun gereği yıkılmaktadır

0 Yorum

Yorum Yap