• Samsun
  • Son Güncelleme 16:48
Patates yetiştiriciliği Görseli
TARIM

Bu gönderiyi paylaşabilirsiniz!

Tarla Hazırlığı

Toprağın yapısına ve patatesten önce yetiştirilen bitkiye göre değişir. İyi bir çıkış, kuvvetli kök gelişimi ve yumruların gelişmesi için iyi bir toprak hazırlığı gerekir. Ağır killi topraklarda patates tarımı tercih edilmemelidir yapılacaksa da 20-25 cm derinlikte sürüm yapılır. Hafif kumlu topraklarda ilkbaharda yüzlek sürüm yapılır.

Ekim Nöbeti

Arka arkaya dikildiği zaman hastalıkları çoğalır, verimi düşer. Toprağa azot ve humus sağlayan baklagiller ve hububat, özellikle kışlık hububat ekim nöbeti için uygundur.

Tohumluk Kalitesi ve Seçimi

Patateste tohumluk olarak kullandığımız kısım yumrularıdır. Tohumluk yumrular, 6 cm çapında ve ortalama 50 g ağırlığında olmalıdır. Tohumluğun çeşidi, üretim amacına göre seçilmelidir. Sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır. Tohumluk yumruların, dikim esnasında gözleri uyanmış olmalı ve üzerlerinde yaklaşık l cm boyunda yeşil filizleri bulunmalıdır.

Patates

Dikim

Patates, ilkbaharda toprak ısısı 8-10°C’yi bulduğu ve geç donların sona erdiği zaman dikilir. Bölgemizde dikim zamanı Şubat-Mart aylarıdır. Dikim mesafeleri yetiştiricilik sistemine göre değişir. Patates üretiminde dikimde sıra arası 70-75 cm, sıra üzeri 20-40 cm’dir. Dikim derinliği; yüzlek dikimde 2 cm, derin dikimde 5 cm’dir. yüzlek dikimlerin üzerine en az 15 cm, derin dikilenlerin üzerine ise 10 cm toprak konularak sırt yapılmalıdır.

Bakım İşleri

Patates, fazla bakım isteyen bir bitkidir. Çıkıştan önce düzeltilmiş tırmık çekmek faydalıdır. Hem toprak kaymak tabakası bağladıysa kırılmış, hem de yeni çıkmaya başlayan yabancı otlar öldürülmüş olur. Patates, 3-4 yapraklı olunca yüzlek ve dikkatli bir şekilde ilk çapa yapılır. Bu çapa ile toprak kabartılır, yabancı otlar öldürülür ve nemin korunması sağlanır. Bundan sonra 20’şer gün arayla (gerekirse 3-4 defa) her çapa ile birlikte boğaz doldurma işlemi yapılır.

Gübreleme

Patates çiftlik gübresinden çok hoşlanır. Dekara l,5-2 ton, eğer toprak çok fakir ise 2,5-3 ton çiftlik gübresi verilirse verim çok artar. Bu miktarlardan fazlası nişasta miktarı ve lezzeti olumsuz etkiler. Üreticilerin topraklarını tahlil ettirmeleri, bunun neticesine göre gübre kullanmaları en iyi yoldur. Eğer toprak tahlili yapılmamışsa saf madde olarak dekara sulu şartlarda l4-16 kg azot,8-10 kg fosfor, 8-10 kg potasyum verilebilir.

 Görseli Ceviz bahçesi tesisi kurulması

Sulama

Patates bitkilerinde su ihtiyacı alt yapraklardaki solma ve sararmayla kendini belli eder. Topraktaki nem dikkate alınarak ilk sulama, yumrular fındık büyüklüğüne geldiğinde yapılmalıdır. Hafif topraklarda l5-18, ağır topraklarda 22-25 gün arayla yetiştirme süresince 2-4 sulama yapılır. Hasat ile son sulama arasında l haftalık bir zaman bırakılır. En yaygın sulama yöntemi, karık ile sulamadır. İki karık arası mesafe kumlu topraklarda 60-65 cm, ağır topraklarda 70-80 cm’dir. Patatesin en fazla suya ihtiyaç duyduğu devre, çiçeklenmeden 20 gün önce başlayan ve yumru yapmaya başladığı zamana kadar geçen devredir.

Hasat

Patateste hasat zamanının geldiği, yaprak ve sapların sararıp kuruduğu, yumruların normal büyüklüğünü alarak bitkiden kolayca ayrıldığı ve kabuğun kalınlaşıp sertleştiğinden anlaşılır. Patatesin hasadında çok dikkatli olmak gerekir. Yumrular kesilip zedelenmemeli, toprakta yumru bırakılmamalıdır. Söküm sırasında toprak yaş olmamalı, tavında bulunmalıdır.

Depolama

Patates fazla miktarda su kapsayan bir ürün olduğundan iyi bir şekilde depolanmazsa çok zarara uğrar. Yumrular çürür, pörsür, filiz verir ve değerini kaybeder. Yumrular en iyi şekilde; olgun, zedelenmemiş ve temiz olarak 3-4°C sıcaklık, %85-90 nispi nemde ve solunum sonucu meydana gelen karbondioksit, su ve ısıyı uzaklaştırıp oksijen sağlamak için havalandırma tertibatı iyi olan özel koruma depolarında saklanabilir.

Haber: Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Yorum Yap