SON DAKİKA HABERLERİ
  • Samsun
  • Son Güncelleme 06:20
Spor yasası TBMM'den geçti... Görseli
SPOR

Bu gönderiyi paylaşabilirsiniz!

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi.

Teklifle, Spor anonim şirketi, bir spor kulübünün bağlı ortaklığı veya iştiraki olarak ya da spor kulübünden bağımsız şekilde Türk Ticaret Kanununa göre kurulan ve spor faaliyetinde bulunmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığına tescilini yaptıran anonim şirketi olacak. 

Spor kulüpleri, spor faaliyetlerine katılmak amacıyla gerçek veya tüzel en az yedi kişi tarafından kurulacak. 
Spor kulübü kurmak için kuruluş bildirimi, tüzük ve gerekli diğer belgelerle birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığına başvuruda bulunulacak. 
Spor kulüplerinin bir spor dalında faaliyetlere katılabilmesi, bu spor dalının bağlı olduğu spor federasyonu tarafından tescil edilmesine bağlı olacak. 
İlgili spor dalı tescilleri, spor federasyonları tarafından ayrıca bakanlığa bildirilecek. Spor kulübüne üyelik için özel koşullar aranmayacak ve kişinin fiil ehliyetine sahip olması yeterli görülecek. 
Üyelik başvurusu yazılı olarak yapılacak ve kulüp yönetim kurulunca 30 gün içinde karara bağlanacak. 
Üyelik için ilgili mevzuat veya tüzükte aranan nitelikleri sonradan kaybedenlerin üyeliği kendiliğinden sona erecek. 
Spor kulüplerinin tüzüklerinde üyeliği hukuka aykırı şekilde sınırlayacak hükümlere yer verilmeyecek. 
Spor kulüpleri en az genel kurul üye tam sayısının dörtte üçünün katılacağı genel kurul toplantısında, toplantıya katılanların en az salt çoğunluğunun oyu ile alınacak kararla aynı ilde bulunan başka bir spor kulübü ile birleşebilecek. 
Spor kulüplerinin birleşmesi Gençlik ve Spor Bakanlığının iznine tabi olacak. 
Spor kulüpleri, ilk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmamış ve zorunlu organların oluşturulmamış olması, tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi, olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamaması durumunda kendiliğinden sona erecek. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı tescile ilişkin şartları kaybeden, organlarını kanuna aykırı olarak oluşturan ve yazılı ihtara rağmen bu aykırılıkları 3 ay içinde gidermeyen, taahhüt ettiği hiçbir spor faaliyetine izinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç yıl katılmayan spor kulüplerinin, spor faaliyetlerine katılmasını yasaklayabilecek. 
Spor kulüpleri dernek statüsünden çıkarılıyor ve anonim şirket olarak tescil edilmelerinin önü açılıyor.

 
Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulan ve tüzel kişilik kazanan anonim şirketler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tescil edilmeleri ile spor anonim şirketi vasfını kazanacak. 
Spor federasyonları, belirli liglerde yer alabilmek için spor anonim şirketi statüsünde olma yükümlülüğü ve bu şirketler için ödenmiş sermayesi bir milyon liradan az olmamak üzere asgari sermaye zorunluluğu getirebilecek. 
Bakanlık, tescile ilişkin şartları kaybeden, organlarını bu kanuna aykırı olarak oluşturan ve bakanlık tarafından yapılan yazılı ihtara rağmen bu aykırılıkları ihtar tarihinden itibaren 3 ay içinde gidermeyen, taahhüt ettiği hiçbir spor faaliyetine izinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç yıl katılmayan, spor anonim şirketlerinin bakanlık nezdindeki tescillerini iptal edecek. 
Spor anonim şirketleri, faaliyette bulunacakları spor dalını ilgili spor federasyonuna tescil ettirmek zorunda olacak. 
Taahhüt ettiği spor dalı faaliyetlerine izinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste 3 yıl katılmayan spor anonim şirketlerinin bu spor dallarına ilişkin tescilleri ilgili spor federasyonu tarafından iptal edilecek. 
Teklifle, profesyonel spor faaliyetinin tanımı ve unsurlarına ilişkin düzenleme yapılarak mevzuattaki hukuki boşluğun giderilmesi amaçlanıyor. 
Spor federasyonunun üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar tarafından profesyonel olarak kabul edilen ve mevzuata göre profesyonel faaliyette bulunulmasına izin verilen spor dallarında, bir spor kulübü veya spor anonim şirketine sözleşme ilişkisi ile bağlı biçimde profesyonel olarak spor faaliyetinde bulunulabilecek.
Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, profesyonel olarak kabul edilen ve izin verilen spor dallarında faaliyette bulunmak üzere profesyonel şube açabilecek., 
Spor federasyonlarının yönetiminde yaşanacak aksaklıkları önlemek amacıyla teklifle belirlenen nedenlerle olağan genel kurul süresini beklemeden olağanüstü genel kurul yapılması mümkün hale getiriliyor. Disiplin kurulu üye sayısının toplantı yeter sayısının altına düşmesi nedeniyle yapılacak olağanüstü genel kurulda sadece disiplin kurulu üyelerinin seçimi yapılacak. 
Mali genel kurul ise 2 yılda bir ana statüde belirtilen tarihte yapılacak. Spor federasyonu çalışanları genel kurul delegesi olamayacak. Genel kurulda kulüplerin delege sayısı, toplam delege sayısının yüzde 60'ından az olamayacak. 
Genel kurulun delege sayısının yüzde 10'u bakanlık delegelerinden oluşacak. 
Teklifle, spor federasyonlarının genel kurullarının görevleri de düzenleniyor. Kanun teklifine göre, yönetim kurulu, spor federasyonunun yönetim ve temsil organı olacak. 
Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından seçilen federasyon başkanı dahil 11 asıl ve 11 yedek üyeden oluşacak. 
Kurulun en az iki asıl üyesinin, ilgili spor dalında olimpiyat, paralimpik ve deaflimpik oyunları ile büyükler dünya veya Avrupa şampiyonaları ya da kupalarında milli olan ve en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış sporcu olması zorunlu olacak.
 

0 Yorum

Yorum Yap