• Samsun
  • Son Güncelleme 10:49
Türk bilim insanları geliştirdi Görseli
SAMSUN

Bu gönderiyi paylaşabilirsiniz!

Türk bilim insanları, meyve bahçelerinde ilaçlama maliyetlerini düşürerek ilaçlama etkinliğini artıracak bahçe pülverizatörü (püskürteç) geliştirdi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Hüseyin Duran ile Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Caner Koç'un "Akıllı Bahçe Pülverizatörü Prototip Tasarımı ve İmalatı Projesi" kapsamında geliştirdiği, meyve ağaçlarında bölgesel alanda ilaçlama yapabilen akıllı bahçe pülverizatörünün (püskürteç) prototipi yapıldı. Cihazın saha testlerinden de başarı elde edildi.
 

Akıllı bahçe pülverizatörünün meyve ağaçlarında etkin ilaçlama yaparken sağladığı pestisit tasarrufu ile aynı zamanda ilaçlama maliyetini de düşürdüğü belirlendi. Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Duran, tarım girdilerinin azaltılmasının gerek hasat öncesi gerekse hasat sonrasındaki tarımsal faaliyetlerin, uygun alet ve ekipmanların tekniğine uygun kullanılmasıyla mümkün olabileceğini söyledi.

Tarımsal faaliyetlerde üreticilerin hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı pestisit kullandığına işaret eden Duran, "Kimyasal mücadele uygulamalarında esas amaç, pestisiti uygun değerlerde hedef zararlılara ulaştırmak ve hedeflerde tutunmasını sağlamaktır" dedi.‘Gereksiz pestisit uygulamaları çevre kirliliğine yol açmaktadır’

 

Türkiye'de bağ bahçe ilaçlamasında genellikle ağaç kanopisini (Ağaç taç yapraklarının oluşturduğu gölgelik alan) dikkate almayan, değişken oranlı ilaçlamaya uygun olmayan bahçe pülverizatörlerinin kullanıldığını anlatan Duran, "Bu makinelerin kullanılmaları operatörlerin ilaçlamayı başlatmaları ve sonlandırmaları esasına göre olmaktadır. Burada pestisit uygulanacak bahçede düzensiz bir ilaçlama ortaya çıkabilmektedir. Bu şekilde yapılan uygulamada, püskürtülen pestisit rüzgar ile sürüklenerek doğaya, çevreye ve canlılara da çok önemli zararlar verebilmektedir. Hatalı ve yanlış pestisit uygulamaları üreticilerin ekonomik ve zaman kaybına neden olduğu gibi, gereksiz pestisit uygulamaları kültür bitkilerinin zarar görmelerine ve çevre kirliliğine de yol açmaktadır" diye konuştu.
 

Gereğinden fazla pestisit kullanımı ile kimyasalların yer altı sularına karışarak hem hayvanlar hem de diğer bitkiler için zararlı bir etki ortaya çıkardığının altını çizen Duran, geliştirdikleri akıllı bahçe pülverizatörü ile bunun önüne geçilebileceğini dile getirdi.


Geliştirdikleri ilaçlama makinesi ağacın ihtiyacı kadar ilaç püskürtüyor

Duran, geliştirdikleri akıllı bahçe pülverizatörünün üzerinde yer alan kameralar sayesinde ağacın kapladığı alan tespit edilerek ilaçlama yapıldığını söyledi.

Diğer makineler gibi sürekli ilaç püskürtmek yerine geliştirdikleri ilaçlama makinesinin, elektronik kontrolü sayesinde ihtiyaç oranında ilaç püskürttüğünü vurgulayan Duran, şöyle devam etti:

"İlaçlama GPS cihazlarından alınan konum verilerine göre yapılmaktadır. Bahçenin harita verileri ya da görüntüleri ilaçlama yapılacak bölgelerin konumları bir dizüstü bilgisayara aktarılarak kontrollü olarak tüm bahçe yerine, yeri belirlenmiş olan ağaçlara kimyasal uygulama yapılabilir. Bilgisayara aktarılan verilerden faydalanacak bir kumanda kartı ve kontrol programı aracılığıyla hassas bir ilaçlama yapılabilir.

Prototipi üretilen ve performans denemeleri gerçekleştirilmiş olan pülverizatörün yapılacak olan Ar-Ge çalışmalarına öncülük edeceği düşüncesiyle çiftçimizin kullanım imkanı bulmasını düşünüyoruz. Değişken oranlı ilaçlama ile yapılacak kimyasal uygulamaların avantajlarından birisi daha az miktarda pestisit harcanacağı için satın alma maliyetinde de azalma ve kazanç sağlanabilmesidir."Bilinçsiz ilaçlama nedeniyle ilaçlama maliyetlerinin arttığına da işaret eden Duran, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yıllık olarak ihtiyaç duyulan pestisit miktarı yaklaşık 15 bin ton olmasına rağmen TÜİK verilerine göre yıllık 40 bin ton civarında pestisit uygulanmaktadır. Bu verilere göre fazla kimyasal uygulanmasının nedenleri arasında bilinçsiz ilaçlama ve kullanılan tarımsal mücadele ekipmanlarının yetersizliği ve tekniğine uygun kullanılmaması öne çıkmaktadır.

Sonuçta aşırı ilaçlamadan kaynaklı ekonomik zarar çok fazladır. Hassas tarıma uygun olmayan yetersiz ekipman kullanımı da aşırı kimyasal kullanımına yol açmaktadır. Hassas tarıma uygun akıllı makinelerle yapılacak kimyasal uygulamalarda yüzde 50-60 oranında pestisit tasarruf sağlanabileceği araştırmalarla ortaya konmuştur."


Duran, bilgi ve iletişim teknolojilerinin tarım makinelerde kullanımı ve yaygınlaşmasının üreticilerin kazançlarının artmasına yardımcı olacağını sözlerine ekledi.

Yorum Yap