• Samsun
  • Son Güncelleme 03:00
Sözleşmeli Personelin Kadro Sevinci! Detaylar Netleşti Görseli
SAMSUN

Bu gönderiyi paylaşabilirsiniz!

4B'li sözleşmeli personel 4A'lı olacak! Sosyal ve mali haklar değişiyor

Sözleşmeli personele kadroda son viraja girildi. Kamudaki sözleşmeli personelle ilgili çalışma tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısında detayları açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

"Kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi hususunu değerlendirdik. Bu çalışmayla, mevzuat karmaşasını giderek sözleşmeli personel statütüsünü yeniden belirledik. Mevzuat karmaşasını gidermek suretiyle sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik. Mali idareler dahil olmak üzere sözleşmelerin 3 yıl bu statüde çalışma şartı aranacaktır. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk süresi olacaktır. Sözleşmeliden kadroluya geçiş 3+1 yıl sonunda gerçekleşecektir."

SOSYAL VE MALİ HAKLAR DEĞİŞİYOR

4B kadrolarında KPSS puanına göre istihdam edilen ancak sözleşmeli statüsünde bulunan memurlar görev yapıyor. Bu sözleşmeli memurlar değişiklik ile 4A kadrolarına yani memur kadrolarına geçmiş olacak. Bu geçiş ile birlikte sosyal ve mali haklar da değişecek.

TASLAK METİN İÇERİĞİ NELER?

Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı Yasa'nın 4'üncü maddesinin b bendine göre çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek.

İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışanlar da kadro düzenlemesinden yararlanacak.

5393 sayılı yasanın söz konusu maddesi belediyedeki sözleşmelileri şöyle tarif ediyor: "Söz konusu Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz.

Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır." Böylece belediyede sözleşmeli olarak istihdam edilen memurlar bu çerçevede değerlendirilecek..

SENE SONU VE 30 GÜNE DİKKAT

Düzenleme ile 31 Aralık 2022 tarihine kadar kamu kurumlarında 4B'li olanların kadroya alınması bekleniyor. Böyle bir düzenleme olursa, 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilenler ile sözleşmeli personel pozisyonuna atanmaya hak kazananların yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde ihraz ettikleri kadrolara atanmış sayılacak.

2023'TE 3 YIL KURALI OLACAK

3 yıllık sürenin sonunda memur kadrolarına geçmek istemeyen personelin sözleşmeleri 3 yıl daha uzatılmış sayılacak. Daha önceki taslaklarda ise 3 yılı dolduran sözleşmelilerin kadroya geçmeleri öngörülmüştü. Buna göre 3 yıldan az süresi olanların 3 yılı tamamladıklarında kadroya geçmeleri taslakta yer almıştı. Böylece 3 yılı dolmuş olanların otomatik olarak kadroya geçmeleri öngörülmüştü..

31 Aralık 2022 tarihinden sonra sözleşmeli kadrolarına geçecek personel ise 4A'lı olabilmek için 3 yıl beklemek durumunda kalacak.

01.01.2023 tarihinden sonra kamuda sözleşmeli personel olarak istihdam edilecekler 3 yıl süre atandıkları il ve pozisyonlarda fiilen görev yapacaklar, 3 yıllık sürenin sonunda 30 gün içinde başvurmaları halinde ihraz ettikleri memur unvanlı kadrolara atanacaklar..

Yine taslak metinlere göre; memur kadrolarına atanacakların, sözleşmeli pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek.

Sözleşmeli pozisyonlarda geçen toplam hizmet süreleri, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınacak..

 

Yorum Yap