• Samsun
  • Son Güncelleme 20:06
Akarsular' da Islah Çalışması Görseli
SAMSUN

Bu gönderiyi paylaşabilirsiniz!

Geçmişte birçok sel felaketine maruz kalan Samsun'da taşkına yol açan akarsular ıslah ediliyor.

Türkiye'nin en önemli akarsularından Kızılırmak ve Yeşilırmak Nehirleri Samsun'dan denize dökülüyor. Bafra ve Çarşamba Ovalarını besleyen bu nehirler ile diğer akarsular zaman zaman taşkınlara, sel felaketlerine yol açıyor. Can ve mal kayıplarına neden olan taşkınların önüne geçilmesi için, Devlet Su İşleri(DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü tarafından birçok proje yürütülüyor.

Taşkın ve ıslah projeleri

Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı Terme Dereleri 2. Kısım Projesi'nin toplam maliyeti 9 milyon 466 bin TL. İş kapsamında 1160 metre dere yatağı temizlenmesi ve kazıdan çıkan malzeme ile sedde dolgusu yapılması, 2 bin 953,17 metre tahkimat, 154,35 metre betonarme duvar, 154,35 metre grobeton, 370 metre betonarme inşaatın yıkılması ve uygun görülen yerlere korkuluk yapılacak. Projenin sözleşmesi 31 Ocak’ta imzalandı.

Kızılırmak Islahı 2. Kısım işinin toplam proje maliyeti 42 milyon 60 bin TL. Yüzde 75'i tamamlanan projede ilgili iş kapsamında 2 bin 366 metre yatak tanzimi, çift taraflı harçlı pere, harçlı kargir duvar imalatları yapılması planlandı. İhale kapsamındaki imalatlarda sona gelindi. Projeye iş artışı yapılarak 700 metrelik bölüm ilave edildi. Sol sahilde 700 metre harçlı pere imalatı tamamlandı ve diğer imalatların yapımına devam ediliyor. Kızılırmak Nehri üzerindeki akarsuyun ıslah hattı uzunluğu ise 3066 metre.

Tersakan Irmağı 2. Kısım işinin toplam maliyeti 27 milyon 240 bin TL. Yüzde 53’ü tamamlanan proje çerçevesinde 2 bin 751,04 metre temeli beton harçlı kargir duvar, kanal kaplama betonu, duvar üstü korkuluk ve uygulama projesi yapılacak. İş kapsamında bugüne kadar 1475,00 metre harçlı kargir duvar imalatı ve 1475,00 metre temel kütle betonu imalatı tamamlandı ve çalışmalar devam ediyor.

19 Mayıs Kuşkayası Mahallesi ve Tarım Arazilerinin Engiz Çayı Islahı Projesi'nin toplam maliyeti 13 milyon 22 bin TL. Yüzde 44’ü tamamlanan projede iş kapsamında 1415 metre H.K. duvar, 3 adet tersip bendi, 1 adet B.A. köprü, 1700 metre yaya ve köprü korkuluğu yapılacak. 850 metre duvar imalatı, 1 adet tersip bendi ve sağ tarafta 110 metre temel betonu imalatı tamamlandı. Projede şu anda mevsim şartları nedeniyle çalışma yapılmıyor.

Engiz Çayı 2. Kısım işinin toplam proje maliyeti 30 milyon 453 bin TL. Yüzde 15’i tamamlanan projenin iş kapsamında 2 adet köprü, 1250 metre H.K. duvar yapılacak. Kamulaştırma sorunu olmayan, aynı dere güzergahı üzerinde köprü ve duvar imalatlarının yapılması planlandı. 1 adet köprü inşaatının öngermeli kiriş montajı tamamlandı. Köprü yaklaşımındaki harçlı kargir duvarlarının temel beton çalışmaları tamamlandı ve taş nakli devam ediyor.

Terme Bazlamaç Karagöl Deresi Islahı Projesi'nin toplam maliyeti 39 milyon 437 bin TL. Yüzde 95’i tamamlanan iş kapsamında taş tahkimatlı sedde, 2 adet prefabrik kirişli betonarme köprü, harçlı kargir brit, beton direkli tel çit, uygulama projesi yapılacak. 4 bin 500 metre temel betonu, 3 bin 600 metre harçlı kargir duvar ve 825 metre beton duvar imalatı yapıldı.

Taflan Deresi Taşkın ve Kıyı Oyuntusundan Korunması Projesi'nin toplam maliyeti 20 milyon 854 bin TL. Yüzde 48’i tamamlanan İş kapsamında 1470,00 metre beton ağırlık duvar, 1500 m3 istifli taş dolgu, 1200 adet korkuluk (1 adet = 1,70 m), 4 adet uyarı levhası imalatları yapılacak. İş kapsamında 833 metre temel betonu, 813 metre ağırlık tipi perde duvar imalatı tamamlandı.

 

Yorum Yap