• Samsun
  • Son Güncelleme 23:15
Samsun ekonomisi için güzel haberler Görseli
EKONOMİ

Bu gönderiyi paylaşabilirsiniz!

Samsun ekonomisi için çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, firmaların ticari potansiyelini yükseltecek adımlar atıyor.

 

Samsun ekonomisi adına bakanlıklar nezdinde görüşmelerini sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, özel sektörün ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak hamleler yapıyor.

Şehrin potansiyelini yükseltecek olumlu ekonomi haberleri veren Başkan Mustafa Demir, Samsun sanayisinin önüne açıyor.

Bu kapsamda 26 Düzey 2 Bölgesi’ndeki kalkınma ajansları tarafından koordinasyonu sağlanan Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) da başarıyla sürüyor.

Samsun’u program kapsamına dahil eden Büyükşehir Belediyesi, şehrin katma değeri yüksek üretim, teknoloji, ihracat, istihdam ve yenilikçilik kapasitesinin artırılması noktasında mali kaynağa erişimde büyük avantaj sağladı.

Samsun Ekonomi Haberi

Aynı zamanda son iki yılda CMDP’ye sunulan ve 27 milyon TL tutarındaki 5 güdümlü projeden ikisine Büyükşehir Belediyesi sahip. Belediye özellikle bu iki projeden Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’ndan (OKA) yaklaşık 15 milyon TL hibe alacak.

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin gelecek vizyonlarına ilişkin planlamalara en üst düzeyde uyum sağlayarak sahada etkin rol oynamayı amaçlıyor. Ayrıca hayata geçireceği projelerle de üniversite - sanayi iş birliğini kuvvetlendirecek. Bununla birlikte sektörel çeşitlenme ve ihtisaslaşmayı destekleyerek, özel sektör işletmeciliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Bununla da kentin üretim ve ihracat kapasitesi, bilgi, beceri teknolojileri, sanayi altyapısı ve organizasyon ile yeni finansman modelleri, hizmet, üretim organizasyonları ve sektörlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda insan kaynaklarının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Samsun ekonomi haberi

Samsun ekonomisinin gelişimine olanak sağlayacak

Büyükşehir Belediyesi, ülkenin 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarıyla uyumlu, uygulanabilir projeler üretilmesine ve geliştirilmesine olanak sağlayacak ‘Samsun İli Mekânsal Gelişme Planı’na büyük önem veriyor.

Şehrin mekânsal gelişme önceliklerini 11.Kalkınma Planı ile ilişkilendirecek yeni plan, ilin ulusal ve uluslararası rekabette avantajlarını ve müdahale alanlarının tespitine kolaylık sağlayacak. Kısa, orta, uzun vadede planlayacakları büyük ölçekli yatırımlar için kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarına yol gösterecek plan, yapılacak faaliyetlere temel teşkil edecek.

Proje Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanacak il gelişme planıyla ilgili Başkan Mustafa Demir değerlendirme yaptı.

Başkan Demir : Proje 12 ayda tamamlanacak

Başkan Demir, "9. Kalkınma Planı’nın uygulandığı 2008 yılına ait hali hazırdaki mevcut il gelişim planımızı artık revize ediyoruz. Çünkü ülkemizin değişen ve gelişen dünyada yerini alması için farklı stratejiler ve öncelikler belirlemişti.

Türkiye’nin hedefleriyle uyumlu, uygulanabilir projeler üretecek ve geliştirecek yeni bir plan üretmek istiyoruz. Daire Başkanlığımızın hazırladığı 4 milyon TL bütçeli plan projesi kabul edildi. Yüzde 90’nı hibe olacak proje, 12 ayda tamamlanacak” dedi.

Planın özelliklerinden ve yapılacak proje çalışmalarından söz eden Başkan Demir şunları söyledi :

“Yeni gelişme planımız, ülke genelindeki planlarla uyumlu, stratejik, katılımcı ve yenilikçi yaklaşımlar sergileyecek. Proaktif, uygulanabilir ve Samsun’a özgü olacak. Bununla ilgili 17 ilçemizde beklenti ve değerlendirme toplantıları yaparak mevcut durum analizini çıkaracağız.

Ulusal ve uluslararası literatür çalışmaları gerçekleştirecek, şehrimizin tarım, sanayi, inşaat ve hizmet sektörlerinin durumunu, tarihsel, sosyal, ekonomik, çevre-iklim, yaşam mekânlarını, kentleşmeyi, doğal, kültür-sanat, turizm, sağlık ve enerji, lojistik vb. alanlarındaki verileri ve potansiyelleri inceleyeceğiz.

Ardından kalkınmaya ilişkin izlenecek senaryoları, stratejileri ve öncelikleri hazırlayacağız. Bunların mekânsal dağılımlarını çıkaracağız.”

Yorum Yap