• Samsun
  • Son Güncelleme 06:08
Tüm eğitim kurumlarında aynı anda başlatıldı Görseli
EĞİTİM

Bu gönderiyi paylaşabilirsiniz!

Okullardaki fiziksel şartlar, akademik başarı, projeler ve sosyal, kültürel, sportif alanlar başta olmak üzere eğitimin bütün alanlarında eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılarak öğrencilerin başarı seviyelerinin yükseltilmesini amaçlayan ‘Okul Merkezli Gelişim Projesi’ne Samsun’daki tüm eğitim kurumlarında aynı anda başlandı.

Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından büyük bir koordinasyon içinde yürütülen faaliyetlerde öğrenci ve okul merkezli gelişimin el birliğiyle tesis edilmesi planlanıyor. Okul Merkezli Gelişim Projesi'nin amacı; Millî Eğitim Bakanlığı'nın eğitim öğretim politikaları çerçevesinde Samsun’daki eğitim kurumlarının önce yeterliliklerini tespit etmek, sonrasında ise okul merkezli olmak üzere bir gelişim stratejisi oluşturmak.

Okul Merkezli Gelişim Projesi ile öğretmen ve öğrencilerin okullarında en güzel ortamları ve imkânları oluşturmak hedefleniyor. Okul Merkezli Gelişim Projesi’nde Samsun’da bulunan okulların geliştirilmesi gereken en acil alanları belirlenip bu alanlarda her okulun ihtiyaç ve önceliklerine dikkat edilerek çalışmalar yürütülüyor.

“Bir okul halkın, kamuoyunun, okul ailesinin gözünde çok iyi, çok başarılı, güzel bir okul olarak nitelendiriliyorsa; bu okul hangi özelliklere sahiptir?" sorusu ile geliştirilen projede, bu durumun kriterlerine ve her okul türü için de belirlenen ölçütlere ayrıntılı olarak çalışılıp bununla ilgili bir yazılım ve sistem geliştirildi.

Kriterleri “Fiziki Ortam İyileştirmeleri”, “Akademik Başarı”, “Projeler ve Kodlama”, “Teknofest”, “Okulöncesi Eğitimin Yaygınlaştırılması”, “Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi”, “Sosyal Kültürel ve Sportif Faaliyetler” ve “Gönüllülük Çalışmaları” başlıkları altında toplandı. Okullar bu başlıklar dahilinde bir iyileştirme sürecine girip kendi değişim ve gelişim sürecine tanıklık edecek. Bu sistem okul yöneticilerine okullarında yapmaları gereken çalışmalarla ilgili bir vizyon ve farkındalık oluştururken İl Millî Eğitim Müdürlüğü için de okulların mevcut durumlarını ve sonrasında ilerleme durumlarını görme imkânı sağlayacak.

‘Okullar boş ve soğuk duvar kalmasın’ sloganıyla harekete geçilen projede en önemli katkılarından birisi, okulların dış cephe, bahçe, koridor gibi fiziki mekânlarının güzelleştirilmesi olacak. Proje 2022-2023 eğitim öğretim yılının sonunda değerlendirilerek çıktılar ve ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenebilecek.

Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün eğitimin sorunlarına hızlı ve kalıcı çözümler sunduğu Okul Merkezli Gelişim Projesi’nin adından çok bahsettiren bir çalışma olarak ülke çapında gündem oluşturması bekleniyor.


 

Yorum Yap